Behöver du lagra eller mellanlagra möbler och inventarier, eller kanske hela bohaget, kortare eller längre tid erbjuder vi trygg magasinering i uppvärmda lokaler med brand- och inbrottslarm samt bevakning. Magasinet är helt fuktfritt och anpassat efter de krav som våra kunder, försäkringsbolag och brandmyndigheter ställer på säkra och moderna magasin. Givetvis har vi mycket bestämda rutiner för vem som har tillgång till det som är magasinerat.

Vi magasinerar i särskilda, dammtäta och insynsskyddade lagerboxar som hålls förslutna tills du vill ha tillgång till godset. Dessutom har vi möjlighet att magasinera skrymmande/tungt gods och större partier på friytor. För pallgods har vi pallställslagring.

Antingen hämtar vi möblerna/inventarierna som ska magasineras eller så kan du själv komma och lämna dem hos oss.

Vad kostar magasineringen?

Fyll i en förutsättningslös offertförfrågan!

Har du frågor om magasinering? Ring 08-739 20 00 eller maila till info@oct.se

Stockholm Huvudkontor

Domnarvsgatan 9B
163 53 Spånga
Tel 08-739 20 00
Fax 08-795 53 00
info@oct.se

Göteborg

Backa Bergögatan 13
422 46 Hisingsbacka
Tel 08-739 20 00
info@oct.se

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates