Avveckling av inventarier

I samband med företagsflytten eller avvecklingen av ett företag kan det vara en utmaning att göra sig av med överblivna kontorsmöbler på ett enkelt sätt. Med vår tjänst Avveckling av inventarier kan vi hjälpa dig lösa detta. Och dessutom hjälpa dig göra något bra av dessa möbler i processen.

Många företag passar på att byta kontorsmöbler i samband med att det egna företaget flyttar och då uppstår frågan vad att göra med de gamla möblerna. Frågan är än större vid avvecklingen av ett företag då samtliga kontorsmöbler behöver omsättas och göras av med. Att ta hand om gamla kontorsmöbler kan vara en utmaning och framför allt ta mycket tid i anspråk. Och vid en flytt eller avveckling finns det annat att tänka på och så lite tid. Här kan vi hjälpa till.

Våra kunder har vid företagsflyttar efterfrågat hjälp med sina överblivna kontorsmöbler. Resultatet är vår tjänst ”Avveckling av inventarier”. Ett erbjudande där vi inte bara tar hand om de gamla möblerna utan även omsätter dem till något som gör nytta.

Sälja, skänka eller slänga

I samband med den initiala flyttbesiktningen identifieras vilka möbler som ska avvecklas. Därefter söker vi en av tre lösningar för att ta hand om dessa. I ett första steg söker vi sälja möblerna. Vi vänder oss till minst två möbeluppköpare och tar in anbud på kontorsinventarierna. Ni avgör sedan om ni vill acceptera det bästa budet. Om en försäljning av olika skäl inte kan genomföras, väljer vi i ett steg två att skänka möblerna till en välgörenhetsorganisation såsom Stadsmissionen. Om inga andra alternativ återstår, ombesörjer vi i ett steg tre att kontorsmöblerna körs till återvinningsstation och tas hand om på ett miljömässigt hållbart sätt.

Tryggt och transparent

Trygghet och transparens är viktigt för oss i allt vi gör. Vid yrkesmässig vägtransport av avfall såsom transport av inventarier till tippen krävs tillstånd enligt avfallsförordningen. Detta tillstånd innehar vi från Länsstyrelsen. Vid lämning av inventarier på återvinningsstation kan vi för er räkning skapa ett miljöprojekt hos Stena. I siffror och diagram synliggörs exempelvis hur stor del av de kasserade inventarierna som gått till materialåtervinning respektive energiåtervinning. Mätbar klimatnytta av intresse för hela företaget!

Oavsett vad som händer med era gamla möbler kan ni vara säkra på att med vår hjälp, tas de hand om på ett bra sätt som innebär en vinst för den egna plånboken, för samhället eller miljön.

Intresserad av tjänsten?

Fyll i en offertförfrågan redan nu så återkommer vi med en prisuppgift inom kort.

Offertförfrågan