Flyttfirma i Göteborg

OCT har lokal förankring i Göteborg och erbjuder ett brett utbud av tjänster inom flytt. Vi kan hjälpa er att göra så att just er flytt blir så smidig och problemfri som möjligt.

Behöver du flytthjälp i Göteborg?

Bohagsflytt i Göteborg

Vid en flytt finns det många saker att hålla reda på. Istället för att slösa dyrbar tid på att leta efter lastbil och fråga familj och vänner om hjälp låt istället oss på OCT
göra jobbet åt dig.

Vårat team i Göteborg är kvalificerade och har lång erfarenhet av många olika flyttjänster. Vi kan hjälpa dig med alla moment i flytten såsom planering, beställning av lådor och uppackning i ditt nya hem. Vi hanterar allt med största omsorg och skicklighet. OCT:s policy är att behandla allt vi flyttar som vårt eget. En flytt är i högsta grad en personlig fråga och som kund bestämmer du självklart vad du behöver hjälp med.

En magasinkärra som drar en kartong som liknar ett hus

Kontorsflytt i Göteborg

Vi kan hjälpa ditt företag i Göteborg att flytta kontor. Vi har gedigen erfarenhet av att flytta stora som små arbetsplatser. En noggrann planering är förutsättningen
för att logistiken ska fungera och flytten bli så effektiv som möjligt för ditt företag och dina anställda. Vi vet att om medarbetarna kommer till ett kontor där flytten är
halvklar så kan det kosta ditt företag mer än själva flytten.

Dom elektroniska enheterna som finns på kontoret gör flytten mer komplicerad. Vi har erfarenhet att flytta utrustning som kräver extra försiktighet och omsorg. Vi har
till exempel speciellt utformade förpackningar för just datorer.

Vi kan även kvalitetstesta, provköra och utföra in- och urkoppling av datorerna efter flytten. Utöver planering och hantering av själva flytten hjälper vi företag med montering och nedmontering av möbler. Vi kan även lagerföra din kontorsutrustning och möbler vid exempel ombyggnader och renoveringar.

Flyttfirma för myndigheter i Göteborg

OCT är kvalitetscertifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Det kan tyckas självklart för en etablerad leverantör, och vi håller självfallet med. Det är värt att nämna att endast några få kvalitetsleverantörer kan upprätthålla ISO 9001-certifiering.

OCT är miljöcertifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001. För att man som myndighet på bästa möjliga sätt kan säkerhetsställa att på att man väljer en miljövänlig leverantör är om denne innehar miljöcertifikat.

Miljöcertifiering medför att vi kontinuerligt arbetar för att förbättra vår klimatprestanda i samtliga led. Vid en flytt är det svårt att undankomma transporter med fordon, det innebär att vi som flyttfirma har ett stort åtagande att verkligen upprätthålla en ISO 14001 certifiering. Då en miljöcertifiering medföljer en viss utmaning, så är det extra viktigt att det faktiskt finns på plats.

Övriga tjänster

Under åren som gått så har vi alltid varit lyhörda för våra kunders behov och önskemål. Därför har vi också tagit fram några tjänster som våra kunder ofta efterfrågar.

Har ert företag speciella önskemål? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal kring era behov.