Flyttfirma i Stockholm

Med vår lokala förankring till Stockholm hjälper vi våra kunder med det mesta inom flytt. OCT värdesätter ansvar och transparens och ser det som vårt ansvar att hela processen blir smidig och problemfri.

Behöver du flytthjälp i Stockholm?

Bohagsflytt i Stockholm

Det finns en hel del att hålla reda på när man flyttar. Istället för att slösa timmar på att leta efter en lastbil och organisera så att familj och vänner kan hjälpa till, låt oss på OCT göra jobbet åt dig.

Vårat Stockholmsteam är kvalificerade och har lång erfarenhet av flytt. Vi kan hjälpa till med det mesta inklusive planering, beställning av lådor och uppackning i ditt nya hem. Allt görs med största skicklighet och omsorg – vår policy är att behandla allt vi flyttar som vårt eget.

OCT kan hjälpa dig i alla led i flytten, men självklart bestämmer du själv vad du behöver hjälp med. Att flytta ett hem är i högsta grad en personlig fråga.

En magasinkärra som drar en kartong som liknar ett hus

Kontorsflytt i Stockholm

Vi har erfarenhet av att flytta arbetsplatser i många olika storlekar i Stockholm. Erfarenhet i kombination med vår noggranna planering innebär att logistiken fungerar så att flytten blir den mest effektiva och minst störande för ditt företag och dina anställda. Vi vet att om anställda kommer till kontoret på morgonen och flytten är halvfärdig kan det kosta mer än själva flytten.

De allt känsligare elektroniska enheterna på kontoret gör kontorsflytten mer och mer komplicerad. Vi är vana vid att hantera utrustning som kräver extra omsorg. Vi har till exempel specialemballage för datorer.

Behöver du mer hjälp än att bara flytta datorerna, kan vi utföra in- och urkoppling samt provköra och kvalitetstesta utrustning efter flytten. Förutom planeringsarbetet och själva flytten gör vi även möbelmontering och demontering. Vi kan även magasinera dina möbler och kontorsutrustning vid till exempel ombyggnad och renovering.

Flyttfirma för myndigheter i Stockholm

OCT är kvalitetscertifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001. För en etablerad leverantör kan detta tyckas självklart, och vi håller naturligtvis med. Det är värt att notera att endast ett fåtal kvalitetsleverantörer kan upprätthålla ISO 9001-certifiering.

OCT är miljöcertifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Det bästa sättet att säkerställa att din myndighet väljer en verkligt miljövänlig leverantör är om denne är miljöcertifierad.

Miljöcertifiering innebär att vi ständigt och kontinuerligt förbättrar vår klimatprestanda i stort som smått. Flytt innefattar mycket transporter med fordon, det gör det till ett stort åtagande att verkligen klara att upprätthålla en ISO 14001 certifiering. Det är en viss utmaning, så det är extra viktigt att det faktiskt finns på plats.

Övriga tjänster

Under åren som gått så har vi alltid varit lyhörda för våra kunders behov och önskemål. Därför har vi också tagit fram några tjänster som våra kunder ofta efterfrågar.

Har ert företag speciella önskemål? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal kring era behov.