Företagsflytt – vi hjälper er med såväl intern som extern kontorsflytt

OCT AB värderar ansvar och transparens. Med ansvar vill vi att du som kund känner dig trygg att överlåta företagsflytten till oss – speciellt eftersom en flytt ofta kan kännas som omständligt och tidskrävande. Hos oss ser vi det som vårt ansvar att se till att hela processen är smidig och problemfri.

Vid en företagsflytt likväl som vid en bohagsflytt är det förstås också viktigt att regler, lagar och villkor följs. Även miljö ligger oss varmt om hjärtat, därför är vi noga med att vara uppdaterade på det senaste inom miljöfrågor. Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete.

Vi har arbetat med företagsflytt i många år, därför har vi kunskapen och erfarenheten som behövs oavsett flyttens omfattning. Vi förstår vikten av att vara varsam med ömtålig utrustning och har bland annat specialemballage till datorer och specialutrustning om det skulle behövas vid tunga lyft. Dessutom erbjuder vi provkörning och kvalitetstestning av datorer och annan teknisk utrustning i samband med flytt. Det är ofta det lilla extra som räknas och där är vi stolta över att kunna vara föregångare.

Vi har också förståelse för att en företagsflytt sällan är smidig och försöker därmed göra processen så rak och jämn som möjligt för våra kunder. Ibland kan kunden uppleva glapp i samband med flytt – det kan till exempel vara att kunden inte har tillgång till de nya lokalerna samtidigt som man behöver utrymma de gamla. OCT AB förstår vikten av att göra övergången så följsam som möjligt och har därför högkvalitativ magasinering som finns tillgänglig att hyra, bland annat i samband med företagsflytt i Stockholm och Göteborg.

En kontorsflytt kan ha olika perspektiv

Vi har erfarenhet av att flytta allt från ett par arbetsplatser upp till flera tusen. Erfarenheten tillsammans med vår noggranna planering innebär att logistiken klaffar, gör flytten mest effektiv och minst störande för ert företag och er personal. Vi vet att om flytten är halvfärdig när personalen kommer till kontoret på morgonen, kan detta kosta mer än själva flytten.

Allt känsligare elektronisk utrustning på kontor gör kontorsflytt mer och mer komplicerad. Vi är vana att hantera apparatur som kräver extra omsorg. Exempelvis har vi specialemballage för datorer.

Behöver ni hjälp med mer än att flytta datorerna, kan vi utföra in- och urkoppling samt provköra och kvalitetstesta utrustningen efter flytten. Förutom planeringsarbetet och själva flytten utför vi möbelmontering och nedmontering. Vi kan också magasinera era möbler och kontorsutrustning vid till exempel ombyggnad och renovering.

Har du speciella önskemål kring er kontorsflytt?

Under åren som gått så har vi alltid varit lyhörda för våra kunders behov och önskemål. Därför har vi också tagit fram några tjänster som våra kunder ofta efterfrågar.

Har ert företag speciella önskemål? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal kring era behov.

Med vår tjänst Projektledning ser vi till att allt fungerar precis som det ska vid en kommande flytt. Vi hjälper er att planera, organisera och hanterar alla de moment som en flytt kräver. När er flytt har utförts och en besiktning är genomförd kan er personal komma till kontoret dagen efter och återgå till jobbet som vanligt.

Vår tjänst tunghantering är till för dig som är behov av att flytta riktigt tunga saker.

Vi har stor erfarenhet av flytt som kräver tyngre lyft med allt från pianon och kassaskåp till industriell utrustning. Egen specialutrustning gör också att vi utför dessa arbeten med hög kvalitet och säkerhet för såväl gods som personal.

Vi har ända sedan vi började med kontorsflyttar hjälpt till att demontera och montera kontorens möbler, både befintliga och nya. Men inte bara det, vi kan även mellanlagra möblerna.

I samband med leverans till vår terminal kontrollerar vi möblerna när det gäller antal kollin, eventuella transportskador m m.