Integritetspolicy

Insamling av information

Vi samlar in och lagrar information från dig när du använder dig av kontakt- och offert-formulär på vår webbplats. Den insamlade informationen inkluderar de uppgifter du själv anger i tidigare nämnda formulär. Dessutom tar vi automatiskt emot och lagrar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att: Förbättra vår hemsida, Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp, Kontakta dig via e-post.

Äganderätt

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.

Utlämnade till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Vi skyddar dessutom dina uppgifter utanför vår webbplats. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb får tillgång till personligt identifierbar information. De servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i en säker miljö.

Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats

På denna webbsida

Justera dina preferenser för cookies på vår hemsida genom vårt Integritetscenter:
[gdpr_preferences text=”Open Privacy Centre”]

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy