Myndighetsflytt med transparens, kvalitet och expertis

Transparens, kvalitet och expertis är OCT´s löfte. Som en av landets främsta på området är TRANSPARENS ett ledord, OCT håller vad vi lovar i våra svar på upphandling.

OCT är kvalitetscertifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001. En självklarhet för en etablerad leverantör kan tyckas och vi instämmer naturligtvis. Värt att påpeka är att det bara är en relativt liten klick premiumleverantörer som klarar att upprätthålla ett ISO 9001 certifikat.

Miljövänlighet, OCT är miljöcertifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Det bästa sättet att säkerställa för sin myndighet att man väljer en verkligt miljömässigt bra leverantör är att denne är miljöcertifierad.

Miljöcertifieringen innebär att vi ständigt och uthålligt förbättrar vår klimatprestanda i stort och smått. Flytt innefattar i dess natur mycket transporter med fordon, det gör det till ett stort åtagande att verkligen klara att upprätthålla en ISO 14001 certifiering. Det är en viss utmaning och därför är det också extra viktigt att det faktiskt finns på plats.

Lång erfarenhet

Expertis inom flytt, OCT är verksamma sedan 1986. Det finns en otroligt stor kunskap om kvalitetsflytt och dess projektledning inom OCT. Utöver vårt kvalitetsledningssystem där erfarenhet och best practise systematiseras arbetar Senior nivå tillsammans med Junior nivå vilket säkrar att genuin expertis är något som ingår när man utvärderar OCT som leverantör.

Kollektivavtal

OCT har kollektivavtal med Transportarbetareförbundet. Samtliga medarbetare får kollektivavtalad lön och villkor. Likt kvalitet och miljöcertifiering borde kollektivavtal vara självklart, med OCT är ni säkra att villkoren är bra för alla.

Sund ekonomi

OCT har högsta kreditvärdighets rating AAA. Vi är stolta att värderas till AAA i kreditvärdighet, högsta nivån kan ingen ta för givet för en sund ekonomi kan bara upprätthållas över tid genom en sund organisation.

OCT är ett kvalitetsalternativ och vi ser innerligt fram emot att delta i er nästa upphandling.

Intresserad av myndighetsflytt?

Fyll i en offertförfrågan redan nu så återkommer vi med en prisuppgift inom kort.

Offertförfrågan